De Kervēna slimības operācija.

Operācija ar minimālu griezumu -
De Kervēna kanāla dekompresija.
Pirmsoperācijas standarta  sagatavošana:
EKG,asins analīzes